Awkward Youth mei Sadie Sink en Finn Wolfard (2023)

Awkward Youth mei Sadie Sink en Finn Wolfard (1)

Awkward Youth mei Sadie Sink en Finn Wolfard (2)

Awkward Youth mei Sadie Sink en Finn Wolfard

    Spjalte

freonen ennuver guodCo-stars Sadie Sink en Finn Wolfhard prate oer opgroeien op set en skerm, spylje lilke A24-tieners yn har nije filmsDe walfiskjAs jo ​​klear binne de wrâld te rêden.

Underwerpen dy't behannele binne omfetsje nachtmerjes foar programmearring fan COVID, wespbesmettingen, de jongste persoan yn in keamer wêze, it kado fan 'e tiid, karakters spielje dy't wanhopich binne om te ferbinen, Sadie's audysje oantinkensDe walfiskyn in leech teater mei Brendan Fraser, de eangstige teenager, Finn wurdt bekritisearre foar Jesse Eisenberg's on-set panykoanfallen, feroarjen fan akteargewoanten fan bern, impostersyndroom, skoalklassennuver guodTrailer camping, standertlieningen, de fraternale oarsprong fan Vineyard Vines en it belang fan it koesterjen fan in ryk ynderlik libben.

ôflevering transkripsje

Finn Wolfhard: Hallo, ik bin Finn Wolfhard.

Sadie Sink:Hallo, ik bin Sadie Sink.

Finsk: Wy binne gjin A24-podcast.

sadie:Wêrom...

Beide:Wy hawwe beide A24 film.

sadie:sjoch ús oan

Finsk:Ja. sjoch ús oan

sadie:wat is dyn film

Finsk:Ja. Ik makke in film neamdAs jo ​​klear binne de wrâld te rêden, dy't Jesse Eisenberg skreau en regissearre. Wat is dyn?

sadie:myn film hjitDe walfiskRegissearre troch Darren Aronofsky.

Finsk:Sim.

sadie: Wannear hasto filme?

Finsk:Ik skeat it yn 2021. It wie in heul nuver proses, om't it krekt wie doe't COVID barde, om't wy oan it filmjen wienefrjemde dingen 4, besochten se út te finen oft er der tiid foar hie. Dit is noch 2020-ish. En it kaam op it punt dêr't myn skema wie sa gek dat se begûn ynhier oare minsken. Net casting oare minsken lykas oare minsken audysje omdat se moasten. En úteinlik barde COVID. In jier ferrûn en om ien of oare reden gie it skema iepen en skeaten se earst yn Atlanta. En doe blokkearren se de lêste shoot dy't wy diene yn Nij-Meksiko. Doe seine se oh do hast altyd. Dus op it lêst wie ik perfekt. Ik skuld dizze film dy't ik makke net foar de wrâldwide pandemy.

sadie: Mar de timing koe net better.

Finsk: It momint wie geweldich. Wachtsje, hawwe jo dy fan 'e winter fotografearre?

sadie:Ja febrewaris 2021. En ik hie itselde ... Ik hie in ferlykbere ûnderfining. It wie as wie ik yn Atlanta te sjitten en doe kaam dit ding op en Darren hierde my, mar hy woe dat ik ... Hy woe de nûmer ien posysjeDe walfisk. Yn prinsipe hiene se Netflix nedich om my trije moannen frij te litten. En ik tocht dat dat net soe barre.

Finsk:Wie it in folsleine trije moanne shoot?

sadie:Ja, of ik tink dat der in bufferperioade wie troch Covid.

Finsk:Dat is prachtich.

sadie:Mar ik moast trije moanne frij wêze. En tank oan Matt en Ross, ik tink dat Darren Matt en Ross neamde.

Finsk:En se seine oh wy moatte. Ja. It binne al dizze filmnerds, se moatte ja sizze.

sadie:Mar de Duffers hawwe altyd sa goed west, om't se witte hoe lang de show bestiet en se wolle noch altyd dat wy karriêres opbouwe.

Finsk:Ja. Nee, elke kear as ik mei har spruts, wiene se heul stypjend fan alles wat ik bûten de show dwaan woe. Ik wie hiel gelokkich. Jo fertelden my wêrom't wy moete op TIFF. En it wie ien fan dy mominten dat wy inoar lang net sjoen hawwe. En doe ha wy nei it feest úthongen en it wie gewoan in stel fan ús en in stel jongere akteurs of gewoan minsken fan ús leeftyd. En ik sei, trouwens, wy kinne gean as jo wolle... Want it is premjêre of wat dan ek. Jo hawwe jo hiele tafel foar jo ploech of wat dan ek. En jo sizze nee bliuw asjebleaft Ik haw yn moannen gjin bern fan myn leeftyd sjoen.

sadie:It is in skoft lyn. Mar dit is wat dat sa oars wie om te dwaanDe walfisktriuw itnuver guodDruk omdat wy altyd hawwe inoar as wy dogge advertinsjes.

Finsk:To like Riff Off of wat dan ek

sadie: Ja eksakt.

Finsk:En en.

sadie:En dat wie in protte wille. Mar ik bin altyd de jongste, of Ty en ik binne altyd de jongste yn in keamer. Dat it wie dy nacht echt cool om in fertroud gesicht en in bytsje jeugdige enerzjy te hawwen.

Finsk:It wie moai. It wie in tige noflike nacht. Ik herinner my dat jo my dy nacht mei Ty fertelden, jo tocht, ja, it wie echt kâld, om't it midden yn 'e winter wie yn 'e boppesteat fan New York, net?

sadie:Ja, it wie dreech. En wy bleauwen der by -

Finsk:hearehûs of sa?

sadie:Ja. It wie Ty, Brendan, en ik, en wy wennen allegear yn dit Viktoriaanske hûs dat wie omboud ta apparteminten. Myn ferwaarming gie faak út. Dat, earme, wy kleiden ús oan, diene truien en jassen oan en gienen der mei op bêd. Mar ik wit net wêrom't wy yn Newburg sketten en it eigentlike appartemint, de studio, wie yn in motormuseum.

Finsk:It klinkt-

sadie:hiel nuver

Finsk:Sim, super, super Darren Aronofsky.

sadie:Ja. Ik tink dat er ús in bytsje ûngelokkich meitsje woe.

Finsk: Ungemaklik. Ja. Ja. Ik herinner my Ty gewoan ... It wie nei de film en syn das wie ôf en hy dronk gewoan wat er by de hân hie. En ik spruts tsjin him as: "Hey, hoe wie it mei it meitsjen fan de film?" Hy sei gewoan: "Man, dat wie dreech." Ik tocht: "Wêrom?" "Om't myn ferwaarming bruts en ik wie gewoan fideospultsjes te spyljen doe't ik thús kaam, om't ..." Yn prinsipe wie it echt leuk om mei te wurkjen, mar wêr't wy wiene, wie it dreech:

sadie:Oh jammerdearlik. It stjonkt. Ik hie ienris in wespprobleem.

Finsk:Hawwe jo midden yn 'e winter in wespprobleem hân?

sadie:No, nee, want wy binne midden yn 'e winter begûn en einige yn...

Finsk:De simmer.

sadie:begjin fan 'e maitiid. En doe't de maitiid kaam, ja, oeral wiene wespen. Dus it wie in soarte fan bybaan. Ik bin krekt thús fan it wurk mar de dei wie noch net foarby. Hy hie in catch and release missy.

Finsk:Jo moasten se fleske, jo moasten it sûkerwetter derút helje.

sadie:It finster, alles.

Finsk:Bliid dat it trije moanne wie. Want foar my is it gewoan in kwestje fan sjen litte dat Darren sa'n, ik wit it net, syn adres is, hy wol der wis fan wêze dat er echt genôch tiid hat.

sadie:Ach Sim.

Finsk:Om't ik tink dat as jo dogge, fan wat ik de lêste jierren haw sjoen of leard, de timing geweldig is. Tiid foar filmmakkers, tiid is gewoan geweldich. En dan tinke wy as akteurs altyd, wêrom duorret it sa lang? Mar echt, it helpt op it lêst echt. Elke kear as ik Stranger Things sjoch as wy oer acht moanne binne, freegje ik my ôf wat der bart?

sadie:moanne acht. Dit is echt-

Finsk:De achtste moanne is, wat is it? Wat dogge we?

sadie:Wêr binne wy ​​hjir noch?

Finsk:Wat barde yn 'e seisde moanne?

sadie:Ik wit it net, ik bin noch ...

Finsk:Om acht kamen wy oan.

sadie:moanne acht. En jo drage alle dagen deselde jeans.

Finsk:Jeans, myn skonken binne groeid om't ik groeid bin. Dus no binne myn jeanshorts as... Ik doch myn jeanshort út.

sadie:Mar dat wie altyd -

Finsk:En myn kont springt. Hawwe-

sadie:Dat wie in fraach út seizoen 3, toch?

Finsk: Ja Ja Ja. Goed ja. Wy bleauwen yn dit winkelsintrum yn Gwinette. Ik moete de oare deis immen dy't sei: "Ik kom fan Gwinette." Ik tocht: "Wat?" Hy sei: "Ik bin oer de strjitte fan dit winkelsintrum. Ik gie eartiids... Dit is myn bernetiid winkelsintrum." En doe wie ik as-

sadie:Star Court Mall.

Finsk:ja ik fiel dat wie foarnuver guod, it winkelsintrum yn seizoen trije. Mar wêr't wy in protte dingen filme en it in ban foar ús bestean waard, rieden wy in oere út 'e stêd en doe wiene wy ​​oan it sjitten yn in soarte fan ferlitten winkelsintrum wêr't se in lichem fûnen. ... Witst noch?

sadie:Dat is de manier. wurk yn 'e rêch -

Finsk:Ja. Wêr wie de molke keninginne.

sadie:Der is in personielskeamer of sa.

Finsk:Ja. Ja. Ik tocht dat ik te let wie-

sadie:Net wylst wy oan it filmjen wiene.

Finsk:Nee nee nee nee.

sadie:Nee nee. Dat wie jierren lyn.

(Video) 💥Finn blushing to Sadie 😳❤️🥰😏😍🥰😘 #shorts #strangerthings #finnwolfhard #sadiesink💥

Finsk:Mar trije jier earder waard in lichem fûn op in metrotrein. De efterkant fan in metro omdat immen fermist. Dus ik tink dat wy it frij goedkeap krigen hawwe.

sadie:Sim.

Finsk:Netflix... Nee, in grapke.

sadie: Ik freegje my ôf oft it der ek noch is.

Finsk:Wat, it lyk?

sadie:Nee, it winkelsintrum. Altyd...?

Finsk:Ach jo. Nee, it is der noch. We kinne gean.

sadie: Oh, ynteressant.

Finsk:Ja. Ja. Mar dat is allegear iepenbier. It lichem ding is moai iepenbier. Dit is iepenbiere ynformaasje. Jo kinne it opsykje. Jo kinne it opsykje.

sadie:No, it moat wêze.

Finsk:Jo kinne it opsykje.

sadie:Geb.

Finsk:Sa net, ik wit it net, bewurkje.

sadie:Ja, no witst it.

Finsk:Ja, ik wit it net. Ik fiel my as it karakter dat jo spyljeDe walfiskIt is as... ik hâld derfan dat se net ferberget hoe oerstjoer se is dat it har neat skele. Se hat hielendal neat te ferliezen. Sa komt se sa oerstjoer.

sadie:Sa saai en sa earlik. Ik fiel dat dat it iennichste is dat Charlie, it personaazje fan Brendan Fraser, siket.

Finsk:werkenne.

sadie:En dat wurdearret er it meast yn in minske. Dat fynt se dus grif yn Ellie.

Finsk:It is in geweldich toulûken elke kear as jo sjogge dat jo karakter fereale wurde op him. En sis daliks, wachtsje, nee. Hoe dan ek, it is wat om te ûnthâlden. Tinke jo dat it iets is dat jo fan jo karakter leard hawwe dat se net kin of wol tajaan dat se in relaasje mei him hat?

sadie:Och nee. Dat wol se net, ik tink dat se yn dat appartemint giet... Ik bedoel dat har heit al 10 jier net mei har praat hat en foar safier se wit is er noait yn 'e buert kommen of wat besocht. Dus ik tink dat se yn it appartemint giet en op in missy is en it folslein ferneatigje wol.

Finsk:Mar dyn libben is al -

sadie:Goed. Ik tink dat hy dit pânser hat dat ik tink dat hy yn 'e rin fan' e jierren opboud hat, ik wit it net, ûnderdrukt de pine of wat dan ek. En elke kear as Charlie nei har giet, freegje ik my altyd ôf, ja, it pânser brekt wat en dan moat se it mar wer reparearje. En hy docht it mei wier wrede dieden.

Finsk:Sim.

sadie:en lilkens

Finsk:Ja. Ik wit noch... No, der is in sêne, dêr is it sêne nei it ein dat liket as wol ik neat bedjerre, mar it is sa moai.

sadie:En ik seach in protte oerienkomsten tusken -

Finsk:Wit ik.

sadie:Us twa films.

Finsk:Wit ik.

sadie::It is as, sûnder de lêste opname fan ús twa films te bedjerren—

Finsk:Se hearre ta in heit

sadie:In heit en in soan -

Finsk:sjoch elkoar oan.

sadie:Ferbûn foar de earste kear yn 'e hiele film.

Finsk:Ja. Ik tink dat beide films dit nuvere tema hawwe fan inoar akseptearje, jins eigen egosintryske libben ynbringe of jins eigen tinzen oer wat in oar wêze moat en immen akseptearje krekt sa't se moatte wêze en hoe't se der troch gien binne. de hiele tiid.

sadie:Goed. En it is ek hiel nijsgjirrich, want yn jo film is de famylje tige tradisjoneel en alles moat perfekt en normaal wêze of wat dan ek.

Finsk:Jo hawwe in prachtich hûs.

sadie:Totaal.

Finsk:Se binne as ... ja, se binne folslein middenklasse. Syn âlden binne beide akademisy. It moat net sa dysfunksjoneel wêze as it is.

sadie:En dan is myn fan bûten tige disfunksjoneel.

Finsk:En en.

sadie:Mar ik wit wol dat it by beide karakters gewoan dit sykjen is nei minsklike ferbining. En ik ha it gefoel dat it by dy is as sjoch ik op de ferkearde plakken.

Finsk:Ja Ja Ja. Hy is sa wanhopich.

sadie:Sim.

Finsk: No, it oare is dat er tige wanhopich is. En foar my is it jo soarte fan narcissisme. Der binne sênes dêr't er geweldich is... Hy praat allinnich oer himsels. Mar jo sjogge troch de film, ik tink dat it gewoan gjin rjochting hie. Hy kin allinich prate as er oer himsels praat, om't syn mem him noait wat jûn hat, of syn âlden him noait wat joegen. Dus it is as wa oars as ik sil oer my prate? En yn syn holle die er dat en wurke hurd en nimmen seach it. Ik fiel my dat hy troch de film begrypt dat hy gewoan leafst wurde wol en djip soarget foar oare minsken, gewoan op in oare manier as syn mem. Mar ja, ik besykje dit karakter leuk te meitsjen. En mearsidige -

sadie:Ik hâldde der safolle fan.

Finsk:Goed tankewol.

sadie:Sa freonlik.

Finsk:Want dat is it probleem, as jo dat karakter hawwe, kinne jo dy sênes maklik lêze as, ik wit it net -

sadie:Fertrietlik. De tormentearre puber.

Finsk:Sim.

sadie:Lit ús prate oer de eangstige teenager.

Finsk:Ja, wy binne beide bange teenagers yn dizze film.

sadie:En ik fiel dat it wurdt sjoen as in bytsje oerdreaun of wurch, mar ik tink dat de reden dat jo dat sa faak sjogge yn films is om't it sa ...

Finsk:It bart.

sadie:Om't it bart, is it echt.

Finsk:Ik jou it dy op dizze manier. Ik liet de film oan myn mem sjen. Myn mem sei oh it binne jo. Ik tocht oh god.

sadie:Ik leau it net-

Finsk:Nee, mar op ien of oare manier -

sadie:bepaalde dielen.

Finsk: Nee, op in manier definityf. Ik tink dat d'r bepaalde dingen yn karakter binne foar har beide. Ik soe sizze dat wy wierskynlik de bêste dielen fan ús karakters binne en ek guon fan 'e ôfgryslike dielen. Mar net folslein, hoopje ik.

sadie:Mar ja, ik tink it net -

Finsk:Sim.

sadie:Ja. Nee nee nee.

Finsk:Ik leau it net.

sadie:Hoe wie it...? Hawwe jo ferskes skreaun of holpen?

Finsk:Help. Ja. Wat is syn namme? Se brûkten it echt goed, se brûkten in protte fan myn muzyk dy't ik persoanlik skreau om't it mei Ziggy's guod gie.

sadie:is sa goed

Finsk:Hoewol ik noait wist oft it in belediging wie of net, om't Ziggy soms geweldige ferskes skriuwt en soms echt minne ferskes. En dan is it sa, dit is echt leuk... Ik wie wol, dus wat is dit krekt? Ik tink dat it wierskynlik earne yn 'e midden is, mar nee. En dan is d'r Emile Mosseri, dy't Minari en Last Black Man yn San Francisco komponearre, hy is ongelooflijk. Dat Jesse skreau de tekst, ik skreau de melody foar guon fan 'e nûmers en doe wurke ik gear mei Emile oan it lêste ferske. De film, op myn bêst... Ik wit it net. Doe't wy jong wiene, fansels... Wy binne aktearjen sûnt wy... Ik wit it net. Wannear binne jo begon te aktearjen, njoggen of sa?

sadie:Ja, acht, njoggen. Litte wy omdraaie en ...

Finsk:Ja, omdraaie en sa.

sadie:...Litte wy fan it begjin ôf begjinne.

Finsk:Ik begon doe't ik njoggen wie en it is gek... Yn myn jonge karriêre oant no ta wie dizze film de meast gearwurkjende ûnderfining dy't my it gefoel dat ik tips krige op in manier dy't ik earder net hie, benammen mei aktearjen. Mei Julianne tocht ik dat it in ding soe wurde, om't ik fansels rekke waard omdat -

sadie:Goed ja.

Finsk:... sy is ien fan 'e bêste aktrises fan alle tiden en ik moast al myn sênes mei har dwaan. En se sei dat de rêst dy't ik fan har fielde doe't ik op de set kaam wie gewoan kalm. Ik bin krekt oankommen en doe't wy tegearre begûnen de sênes op te nimmen, tocht ik: 'Och, se fertrout my folslein om te dwaan wat ik wol.' Hy kontrolearre hielendal net. Se tocht dat it goed wie, dat se die neat.

sadie:ik tocht dat jo grappich wiene

Finsk:Ja, se tocht dat ik grappich wie en ik wie as, "Oh, dat is ..." En ik tink ek dat se per ûngelok tocht dat ik ek grappich wie. Se soe dingen dwaan dy't se ... wierskynlik as mem tinkt dat har bern bespotlik is. Ik tink ek dat hy dy dingen fûn wêr't it wie as makke hy my te stotterjen, as dat sin hat. Se joech my romte om te dwaan wat ik woe, wat my in protte fernuvere om't ik neat hoegde te dwaan. Se koe letterlik sizze: "Gean der hinne," en ik soe sein hawwe: "Ja, goed."

sadie:Ja, en ik soe harke hawwe.

Finsk:Ja. Hy koe my útnoegje foar in tsjinst, ik soe it dien hawwe. It soe in lange wei gien wêze, mar ja, dat wie echt geweldich en cool.

sadie:En syn karakter is sa ... oh myn god. Ik wie sa frustrearre mei har foar it grutste part fan 'e film.

Finsk:It is sa ûnskiklik. Se is sa ûnskiklik.

sadie:Ik bin bang op guon dielen, mar myn god, se is der sa goed yn. It is sa'n oare kleur oer har.

Finsk:Se is geweldig, ja, en se is in geweldige persoan.

sadie:Wisten jo senuweftich oer -

Finsk:Sim.

[Risa]

sadie:Mei de muzyk om't it my gek meitsje soe.

Finsk:Ja, de sêne wêr't ik op it poadium stean en sjong is sa grappich ... it ferske dat Jesse skreau -

sadie:De ôfstudearden?

Finsk:Ja, alumni, ja. Dit is bespotlike muzyk. Dat wie in dei dat ik my herinnerje dat ik tige senuweftich wie, om't ik toanielspile en ik foar ekstra's en sa stie. Ik fielde my echt nuver. Ik wie de hiele tiid echt senuweftich. De hiele tiid tocht ik, om't ik yn myn holle wist dat dit de film wie, yn myn holle wie ik as: "Oan no ta is dit de film en dit karakter wêrmei ik it meast ferbûn haw. Ik haw ferbûn mei de measte." Ik bin ferbûn." En om ien of oare reden stie ik ûnder in soad druk om myn bêst te dwaan ... ik wit net oft jo itselde fielden.

sadie:No, ja, dat is nijsgjirrich, om't dit karakter by jo past as in handschoen, mar wittende dat, wittende dat it is as: "Oh, ik bin sa perfekt foar dizze rol," set noch mear druk op him, echt om goed te wêzen.

(Video) The Way Sadie Sink and Finn Wolfhard Look at Each Other tiktok aeqmilll

Finsk:Ja. Ik tink ek dat ik echt ferbûn wie mei Jesse en ik woe him ek net litte om't hy in held is. En elke dei soe hy sjen litte en wêze as: "Oh, ik hoopje echt dat ik goed bin, om't ik safolle oer dizze man skele." Doe't jo op de set wiene, hat it jo in skoft duorre om ...? Om't jo de hiele film sa noflik fiele. Se lykje heul noflik yn 'e film, mar ik freegje my ôf wêrom't it sa lang duorre om dizze soarten films te meitsjen wêr't it fielt as wat heul wichtich is? Wie it earst ferfelend of wie it ...

sadie:Oh goed. Ja.

Finsk:... feilich?

sadie:Hy wie in senuweftich wrak, benammen om't hy sa'n grutte Darren-fan wie. Dus ik hie echt gjin idee wat te ferwachtsjen. En ik wist noait oft ik goed wurk die of net, mar wy hiene trije wiken foar-repetysjes en ik tink dat ik yn dy tiid hielendal út 'e gewoane wêze moast, dat wurdt net faak frege. do, mar wy hiene trije wiken te blokkearje alles. En oan 'e ein fan dy repetysjeperioade fielde ik dat ik it karakter aardich koe en koe begjinne te sjitten echt goed taret. Dat holp perfoarst, mar ik herinner my myn earste ynteraksje mei Brendan en Darren net, wy diene dizze tabellêzing in jier foardat wy begon te filmjen krekt foardat COVID hit. En ik hie it skript net foarôf lêzen. Ik tink dat ik it trochblêdde op 'e wei nei dit teater, mar hy belle my tafallich, of syn personiel belle om't se woene dat ik dit lêze foar in sûnder titel Darren Aronofsky-projekt. Dat soe der fansels wêze. En ik ferskynde, en it wie in echt tsjuster, nuver teater yn it East Village. En ik siet der mar en Brendan wie neist my en hy hie dizze grutte cowboyhoed op, tink ik.

Finsk:Oh ik.

sadie:En wy diene gewoan in kâld lêzenDe walfisk. En oan 'e ein, Darren, alles wat ik tink is dat hy út it publyk rûn, en it wie tsjin it ljocht, en hy stapte gewoan út it ljocht en skodde myn hân.

Finsk:Weefsel?

sadie:Ja, bûsdoek by dy fansels.

Finsk:Ek sykje-

sadie:super artistyk.

Finsk:Ja, artistyk.

sadie:Ja. En doe joech er my de hân en dat wie it. Ik sei: "Och god. Ik sil him noait wer sjen." Dat wie-

Finsk:Oh echt?

sadie:Sim.

Finsk:Do tochtst net...

sadie:Mm-hmm.

Finsk:Om't de hiele film fielde as ... no, tink ik ...

sadie:It klonk te goed om wier te wêzen tink ik.

Finsk:Dielen list.

sadie:Want alles oer it skript liet my tinke, "Oh myn god." Hy hie him noch noait sa perfekt field. Ik hie dat net field -

Finsk:Oh nijsgjirrich. Och, dêrom liket it... It is goed. Ik tocht dat jo dat sizze soene... Nee. Alles is goed. No wit ik wat jo bedoele.

sadie:Ja, mar ik fielde itnuver guodIk hie der ienris myn earste audysje foar doe't ik noch hiel jong wie. Ik tocht: 'As ik dit net krij, is it de ein fan 'e wrâld', dat soarte fan gefoel.

Finsk:Ja. No, ek, en as jo it ienris krije, is it geweldich, en dan komme jo dêr en binne jo as, "Oh."

sadie:"Och, dat tocht ik net."

Finsk:Ja. En jo hawwe dit nuvere imposter ding.

sadie:Ach, totaal.

Finsk:Ik wit noch dat ik Jesse moete, ik wit noch, mei dingen, ja, yn dit lytse, tink ik, dit lytse kafee dêr't elkenien har poëzij skriuwt en soksoarte dingen yn 'e film. Wy makken dy sênes en ik herinner my dat ik op 'e set rûn en Jesse oan 'e kant luts en sei: "Hey, kin ik mei dy prate?" Hy seit, "Ja." Ik sei: "Hey, man. Ik fiel my echt eangst en ik wit net wat ik moat dwaan" om't ik benaud wie dat ik it net goed soe dwaan of sa. En hy sei: "Kensto my? Hawwe jo ynterviews mei my sjoen? Wêr hast it oer? Ik bin de meast eangstige persoan op 'e hiele planeet," yn prinsipe ... En hy fertelde my dit ferhaal, dat wie sa cool. Greg Mottola, kensto Greg Mottola? Hy is dy direkteur. Hy hataventoer lân-

sadie:Ach Sim.

Finsk:...mei Jesse enHiel minjWanderer, dat wie syn earste film. En hy sei dat Jesse yn in sêne yn Adventureland in panykoanfal hie. Op dat stuit wie har eangst krekt skopt of sa. En hy waard echt bang en Greg Mottola triuwde him en Jesse sei wat hiel gelyk oan wat ik sei tsjin him. En Greg sei: "Hey man. Ik begryp net wat jo dogge. Aktearje, ik begryp it letterlik net. Ik tink dat it echt geweldich is. Ik kin my net yntinke hoe't it is om soks te dwaan en net altyd te freaken. Hy sei dat hy folslein kalme wie, om't immen him seach en sei: "Ik begryp it. Sit gjin soargen.” En doe, foar de rest fan de opname, fielde er him folle tichter by de regisseur. En doe sei er dat tsjin my en ik bedarre hielendal, mar ik wit noch, ja, der wiene in pear kear ... Der wie dizze iene grutte monolooch dy't ik sizze moat mei myn heit yn 'e keamer dêr't er my freget, as ik bliid bin en ik haw it allegear. En dat spilet no yn ien take, mar hy die in protte dekking en ik bleau it fergriemjen. En ik sei: "Sorry, sorry." Hy sei: "Dude, jo witte dat ik dat bewurkje koe. Nei rjochts? OK. De bewurking bestiet.” En doe brûkte er op it lêst de opname dy’t ik makke ha, tink ik. Ja ik wit it net. Hy wie as ... ik wit it net. It wie moai dat ik noch ien hie... Hoewol hy net yn 'e film spile, fielde it sa, om't ik tink dat ik net wit dat hy der mei elkenien wie en echt in oanwêzigens fielde Wie Darren op 'e flecht? Wat foar regisseur is Darren?

sadie:Darren is-

Finsk:hânmjittich rjochts?

sadie:Ik tink dat it hinget, in protte kearen soe hy my dwaan litte wat ik woe, mar hy wie heul goed om elk detail op te merken, elke gesichtsútdrukking dy't hy makke. En as hy wat oars seach as ik, soe hy sizze: "Och wachtsje even. Wat wie dat? en hy nimt it allegear en begrypt de akteurs wirklik. Ik tink dat hy yn in resinte Q&A sei dat hy in skoft lyn in Meisner-klasse folge of sa, om't hy echt woe ...

Finsk:NEE.

sadie:... de akteurs begripe om te witten hoe't se se opfiere moatte. En hy sei dat hy de klasse die oant hy skriemde tidens in sêne yn 'e klasse. En doe die er op in dei, en hy rôp en sei: "Oké, ik begryp it. Dien." Mar ik tink dat dat echt lit sjen hoefolle hy echt wit wat der yn ús harsens bart, tink ik, en hy sit dêr njonken de kamera mei in monitor.

Finsk:Is hoed dat Handheld-

sadie:Draachber, rjochts neist dy. Foar my hâld ik der echt fan.

Finsk:Ja, ik ek. Helder.

sadie:Ik fiel my om út it berne-aktearjen ryk te kommen, ik bin perfoarst ... ik wit it net. Jo kinne it fiele, mar foar in lange tiid, benammen as akteur yn films, tocht ik dat myn taak wie om gewoan in lytse marionet te wêzen en yn myn baan te bliuwen en myn rigels te kennen. En ik kaam taret en ik soe witte oer it karakter en alles, mar ik moast gewoan witte hoe te nimmen de rjochting en dat wie aktearjen. Mar ik fiel my net dat dit projekt mei Darren wirklik al dy aktearjende gewoanten fan bern dy't ik in bytsje oer hie kwytrekke.

Finsk:Totaal.

sadie:Sels ynnuver guodYn it twadde seizoen seach ik jo mei-inoar omgean en jo fielden jo tige ûntspannen op de set, ymprovisearjen en de sênes dwaan, en jo hiene dizze frijheid, dy't ik tink net goed begrepen, foaral as jo fan 'e musical komme teater dêr't se is perfekt eltse nacht.

Finsk:Ik begryp dat ek, wy wiene sa'n bytsje, soarte fan net, hielendal bedoarn, soarte fan net, miskien wiene guon fan ús echt bedoarn op in stuit, miskien as jo in berne-akteur binne wy ​​wierskynlik allegear, mar ik bedoel mear bedoarn as yn ... It is net normaal foar berne-akteurs om te sizzen: "Hey, kin ik dy line besykje?" As wie dat gek.

sadie:Ja, lykas: "Oh ja. Kin ik dit op 'e flier begjinne?"

Finsk:Ja eksakt.

sadie:"Kin ik wat brekke?"

Finsk:Ja. "Kin ik de set oanstekke en it komt goed?" Ja, it is net sa normaal dat wy de foarstelling diene doe't wy jong wiene en doe wurke it echt goed. En dat, yn seizoen 2, liet Netflix de Duffers dwaan wat se woene. En om ien of oare reden fertrouden de Duffers ús genôch om dingen dien te krijen. Mar ja, miskien dêrom seach ik sa út nei Jesse syn film, want it wie net... it moast ik wêze. Ik haw mysels net spile, mar ik tink dat in protte minsken oerienkomsten sille sjen tusken my en it personaazje.

sadie:Ik fiel dat dit karakter grif mear trou oan jo is as Mike.

Finsk:Ja, yn alle gefallen. En ik tink dat it karakter ek tige nijsgjirrich is. Ik tink dat hy echt besiket gelok te finen tink ik. En oan 'e ein fan 'e film tink ik dat hy al syn arrogânsje ferliest. Net alles, ik bedoel dat guon minsken it gewoan hawwe. Mar ik tink dat it in echte bôge hat. Ik hâld fan it spieljen fan karakters dy't jo earst net wolle rootje en úteinlik tinke dat dizze persoan eins in echte persoan is en in protte trochmakke hat. En op 't lêst is it hast as... of ik soe sizze yn 'e midden, witst, hy is sa't er is troch har. Wat hy echt docht is dat hy, wylst hy in geweldige baan docht in biste-asyl, hy yn prinsipe ek in affêre hat mei in oar bern.

sadie:Ja. It wie tige nijsgjirrich.

Finsk:En tagelyk is er ongelooflijk oerflakkich, wylst er in geweldich wurk docht is er ek folslein hypokritysk. En myn karakter is de persoan dy't him realisearje dat oan 'e ein ... en oarsom. It binne dy twa dingen. Mar foar my seach ik it karakter altyd as, wat is it wurd? In slachtoffer foar gjin oandacht foar him. Dêrom hat er dit alles, "Och, sjoch my, sjoch út, bla, bla, bla." En oan 'e ein realisearje jo dat hy in echt tryste keardel is.

sadie:Wit ik. En jo sjogge, it iene momint dat my sa fertrietlik makke, en it wie as: "Och, ik sjoch wat hjir bart," jo karakter komt thús fan skoalle of sa, en jo raze tsjin him. har, jo sizze, "Hey Mama", do raasde. Se seit: "Ik sil net roppe, ik wachtsje oant jo komme."

Finsk:Goed. Ja. Hy is echt heul leaf. De ienige reden dat it altyd min is, is om't it allinich dy ferdigening hat. En it is itselde mei jo karakter. Jo karakter, ik bedoel, jo ferdigening is -

sadie:Ferfoarme.

Finsk:Sim.

sadie:
Nee, ik fiel my wol...

Finsk:No, it is bedoarn. En wat sa nijsgjirrich is oan dit karakter is dat jo net witte hoefolle jo leare. Witte jo wat ik bedoel? Jo witte net hoefolle it kostet, sa't se sizze, as in âlder jo grutbringt, is it natuer versus nurture. Jo witte net hoefolle... Dat fyn ik sa nijsgjirrich oan dit personaazje. En op it lêst bist noch... net klear, sjochst echt oan har blik dat se stikken is. En jo witte it de hiele tiid.

sadie:En foaral dat mem-sêne ek, as jo de mem fan Ellie moetsje, binne jo as: "Oh, goed, dêr hat se it."

Finsk:Ja, "Ik wit wat der bart."

sadie:Mar ik tink dat d'r in protte oerienkomsten binne tusken ús karakters, mar ik tink dat Ellie it potensjeel hat om in echt kwea persoan te wêzen.

Finsk:Ja. Dat is prachtich. Dat is it geweldige ding oer de film, want echt ... mar jo kinne it net fertelle oant it Facebook-diel.

sadie:Kennis. Oh, Facebook is, ja, dat is tsjuster.

Finsk:Jo witte net echt oant it Facebook-diel wêr't it is, oh it hat de mooglikheid, echt -

sadie:Doch wat skea.

Finsk: jaen do.

sadie:Wit ik. En ik fernaam net echt. Want wylst ik se spile en sels doe't ik it skript foar de earste kear lies, begriep ik se folslein. Ik tocht dat se fertrietlik wie, se wie sear. Charlie die sear har. Mar ik tink gewoan út syn perspektyf, fansels sjoch ik it sa. Dêrom haw ik se nea ûngemaklik fûn. Ik tocht dat se heul earlik wie. En ik fielde dat se altyd rjochtfeardige wie.

Finsk:Ja. Nee, ik fiel itselde.

sadie:Mar doe besefte ik, o, oare minsken fiele it net sa. Myn broer seach it en sei: Do bist min, ik haatsje dyn karakter. En ik tocht: "Wat?"

Finsk:Nee, mar sy is, sjoch nei al dy aardige keardels, no, sa fiel ik der oer... it is dreech, it is dreech om dat te ferdigenjen. Der is ferskriklik gedrach dat ik doch yn 'e film. Mar dan is it ding, ik wurke mei dizze geweldige aktearcoach krekt foardat wy begûnen wêr't ik krekt tillefoantsjes fan har krige, sy is Jesse's waarnimmend coach en Emma Stone's waarnimmend coach en har namme is [Sandra] Seacat. En wy hiene krekt dizze petearen en yn prinsipe tochten wy dat wy realisearre dat hy gewoan ferdigenje himsels. As er oer himsels praat of eigenwiis is, is dat dan wa dan oars oer him prate sil? As hy syn hiele libben trochbrocht hat mei nimmen om him te wêzen ... alles wat hy ea woe is, mem, sjoch wat in geweldich ding ik doch, jo moatte grutsk op my wêze. En se praat der net oer. En hy is ek goed. It liket wol, wa sil my ferdigenje as ik net?

En dan, yn syn gedachten, hy is gewoan har grutste fan omdat hy fielt dat hy moat wêze. Mar echt, it is as docht er it net, want it soe genôch wêze moatte dat er it gewoan docht. Dat moat dwaan. Dat hy gewoan opkomt en it docht en trochgiet en syn wurk docht. Dat soe genôch wêze moatte om jo troch de dei sûnder skoalle te sizzen: "Hey guys, sjoch nei my, sjoch nei my."

Benammen ek mei Lila, ik bedoel dat Lila noch mar ien is... it is yn prinsipe it soarte fan Oedipus wêryn't se har relaasje mei har mem op 'e nij belibbet, har relaasje mei har mem hast reprodusearje. It is as in remake. Hy seit goed, miskien kin ik de oandacht fan dit famke krije. Se is tige polityk. Ik kin him graach my meitsje, hâld fan my. En hy einiget mei skruten it up.

sadie:fallen

Finsk:ja it mislearret Ja, ik wit it net. Ik wit net oft jo it fûn hawwe troch dêrop te hanneljen. Dat is it aktearjen yn myn holle dêr't ik op weromsjen sil en sizze, goed, dat wie de earste rol dy't ik spile doe't ik oergong fan berneaktearjen nei folwoeksen aktearjen.

sadie:Ja. Ah, hielendal. Kompleet.

Finsk:Ik bin der wis fan dat jo it ek fiele, net?

sadie:Ja fansels. Ik tink dat it ek it earste echt komplekse karakter wie dat ik spile.

Finsk:Ja hielendal. Ik ek.

sadie:En ja, it is nuver. Ik tink dat hy wie 18 doe't wy skeaten it. Ik waard 19 by produksje. En it wie ek de earste kear dat ik allinnich earne hinne gie want dêrfoar hiene jo jo âlden by dy. En ik wenne allinnich doe't wy skeaten it fjirde seizoen. Mar dêrfoar bin ik krekt begûn mei nije minsken en do bist op dyn eigen. No, ik wit it net, it wie gewoan in echte learûnderfining.

Finsk:feroarje, jo

sadie:Grutte feroaring.

Finsk:Grutte feroaring.

sadie:En it wie ek sa moai dat ik der allinnich yn wie, want ik fielde my sa allinnich. En ik tink dat se dat nedich hie, want foar dit karakter is it as op har eigen. En it joech my ek neat oars om my op te rjochtsjen. Dat ik haw noch noait sa'n ûnderfining hân wêr't jo meast yn in sêne prate en dat is de ienige kear dat jo mei oare minsken binne, sa'n ûnderfining haw ik noch noait hân. . En op it lêst wie ik echt tryst om it karakter te ferlitten. fielsto itselde

Finsk:Sim.

sadie:It is as bin ik sa ferskuord omdat ik bin as: "Och, ik kin se noait wer spylje."

Finsk:Ik wit noch dat it lêste petear dat ik hie mei Jesse op de set wie it lêste wat ik oan it filmjen wie en ik hie in pear ... Ik spruts mei Jesse en sei ja, ik haw no in pear moanne frij, foardat ik wer oan it wurk gean. . Hy is as, dat is geweldich. Wêr hast it oer? Jo hawwe moannen, jo kinne dwaan wat jo wolle. En ik tocht, ja, hielendal. It is as yn myn holle, tocht ik, dat is it iennichste, it is as, it is...

sadie:Alles, dat wie krekt wat ik de rest fan 'e tiid dwaan woe.

Finsk:Da's alles. Ja Ja Ja. It is as, dat is it. Mar dan wer, ik wit it net, ja, it is echt nuver. Ik tink ek dat er tige iensum wie. Ik bedoel ik hie freonen dy't gongen yn en út. En ik wie echt gelok om myn bêste freon yn 'e film te hawwen, Billy Brick.

sadie:Dat is de manier. Och, dêr woe ik mei dy oer prate. Ja.

Finsk:Ja. wa is geweldich yn 'e film. En wy wiene bêste freonen foar de film, dus wy wiene neist buorlju. En sa seagen wy elkoar de hiele tiid. En it wie ongelooflijk. Ik hie dêr tige gelok. En hawwe him en myn heit. Myn heit wie der ek.

sadie:wêr hasto filme

Finsk:Yn Albuquerque, Nij-Meksiko. En doe kaam ik weromnuver guod.

sadie:Jo hawwe dêr in protte tiid trochbrocht.

(Video) Millie Bobby Brown fixes Finn Wolfhard's and Sadie Sink's hair

Finsk:Ik haw, ja It is gek.

sadie:Wow.

Finsk:Groetnis oan Albuquerque. Mar ja, ik wit it net, dat tink ik... Likegoed. No, ik woe sizze dat, om't je net echt mei minsken omgean kinne, ik mysels talitten ha oer ien ding.

sadie:Ja, nee, hielendal.

Finsk:En dat holp ek it personaazje te ynformearjen, om't hy ek wat obsedearre is. Ik wit it net. D'r binne in protte parallellen. Mar foardat jo sizze dat jo begon te aktearjen, wannear binne jo begon?

sadie:Ik begon yn it teater doe't ik acht jier wie, tink ik. Dus myn earste rol wie Baby Angel Shirley.

Finsk:Fansels, Baby Angel Shirley, fansels.

sadie:Baby Angel Shirley emDe bêste krystwedstriid ea, wie in mienskip teater produksje. Hy hie in sin dy't sei: "Ik kin myn wjukken net fine."

Finsk:Dat wie goed.

sadie:Tank. Dat wie dus myn debút.

Finsk:Dat is prachtich.

sadie:Mar ik tink dat it net echt ien wie, ik wit it net, ik tink dat myn earste echte rol, net dat it gjin echte rol wie, mar de earste kear dat ik echt begriep hoe't ik de produksje yn elkoar set wie dêrnei itselde . En ik tink dat ik acht jier wie en myn mem wie ...

Finsk:Noch acht.

sadie:Noch acht. En myn mem naam myn broer Mitchell nei audysje foar de berneteaterproduksje fanDe geheime tún. En jo moasten 10 jier âld wêze om de test te dwaan.

Finsk:Geniaal.

sadie:En ik wie noch acht, dus ik koe net. En op 'e rit dêre hat er blykber op 'e ien of oare manier op dy driuw besletten dat de wrâld sa't wy dy wisten gewoan ophâlde te bestean as er der gjin audysje foar die. Dat ik sei: "Mem, lit my asjebleaft in test dwaan." En se sei: "Nee, Sadie, do bist te jong en do hast gjin monolooch." En ik sei: "Nee, mem, ik haw in monolooch, want as jo jo ûnthâlde doe't ik Baby Angel Shirley wie ..."

Finsk:Dat is rjocht, "Ik ha myn wjukken net."

sadie:Ja. Ik soe myn frije tiid besteegje oan it sjen fan de haadaktrise dy't optreden en se soe dwaan hokker monolooch se soe jaan. Sa haw ik it út it ûnthâld. En troch de autorit hinne demonstrearre ik oan myn mem: "Sjoch, dat haw ik út it ûnthâld, ik haw in monolooch." En doe sei se: "Oké, Sadie, ik sil it dy freegje." Dat frege se en se lieten my in test dwaan. En ik krige Mary Lennox, dat wie echt spannend foar my.

Finsk:Unbelievable. Ik tocht dat jo dat ding leuk hiene, ik haw in monolooch. En dan sizze jo: "Ik bin myn wjukken kwytrekke."

Sadie: "Ik kin myn wjukken net fine. En se sizze dat jo it boekt hawwe, jo hawwe it.

Finsk:Ja eksakt. Lokwinske. ja do hast de rol Dat is aardich yndrukwekkend. Wie dat op Broadway?

sadie:oh god nee Nee nee nee.

Finsk:Is oarloch yn New Jersey?

sadie:Dat wie in healoere fan Houston, Texas.

Finsk:Yn dy tiid wennest yn Teksas.

sadie:Oh ja, dat wie Texas. Dat wie it earste wat ik die. Mar dan is it nijsgjirrich omdat dizze lytse produksje fan[De geheime túnecht begon omdat-

Finsk:Jo hawwe dat besteld... Ja.

sadie:Opklearje. Wat oait. Ik wie acht jier âld, mar der wie in momint dat ik tocht dat ik sjonge moast. En myn mem sei: "Och, ik tink dat se ek sjongt." Doe barde it ding mei muzykteater. En dat is dan -

Finsk:Dus do hast gjin sjongles hân of sa, do hast it gewoan dien.

sadie:NEE. Doedestiids nee.

Finsk:Dat is prachtich.

sadie:Mar dêrnei die ik it, ik en myn broer. En sa spile ik Annie foar sa'n 10 jier.

Finsk:Dat is idioat.

sadie:It is hiel nuver. Ik tink oan hoe't it allegear begûn. En ik wit echt net hoe't dat bard is. Ik wit it echt net. It is sa betiizjend.

Finsk:Ja, ik herinner my dat ik tocht dat it geweldich wie dat wy ... trije fan 'e haadpersoanen by ús hienenuver guodSe wiene allegear Broadway-bern. Om't jo Gaten en Kaleb yn it foarbygean moete, krekt?

sadie:Goed. Ik bedoel, ja, wy koenen inoar om't ik, ja, ik dieAnnie, ta Kalebrei leonen Gaten diede sin.

Finsk:de sin?

sadie:Sim.

Finsk:dit is sa gek

sadie:Dit is safolle wille.

Finsk:Dit is safolle wille. Se binne akteurs fan âlde karakters. hey leuk dy te sjen Dat is nuver, ja ding. Ja, ik herinner my doe't jo op 'e set kamen, it wie geweldich ... wy wiene allegear sa optein, om't it wie, oh immen oars. En dat is wierskynlik wêrom't it bang foar jo wie. wierskynlik like ditHear fan de miggen, wierskynlik.

sadie:Oh God. Ja. Ik tink dat ik senuweftich wie. Boppe alles bedoel iknuver guodit wie grut

Finsk:Ja, sa wie it doe...

sadie:Myn god, it wie de...

Finsk:It nije grutte ding.

sadie:Ja. En ik wie sa optein. Ik wie sa optein. En doe kaam ik dêr en ik wie as, "Oh myn God."

Finsk:Do bist yn in frjemde karavan.

sadie:Ja. En ik haw eins in pear lytse optredens hân op tv-programma's, mar... foar de kamera stean wie noch wat nijs foar my.

Finsk:Halbneu, en, en, en.

sadie:En doe wie ik echt senuweftich.

Finsk:Jo soene it net witte

sadie:No, ik wie echt senuweftich.

Finsk:Sim.

sadie:Mar ik bedoel, ik tink dat ik ienris dêr kaam, en lykas ik earder spile ha, jim wiene sa frij en hienen gewoan wille, en ik tink dat ik dat litte moast. Dit idee om perfekt te wêzen.

Finsk:wat ik tink dat ik my ûnthâlde ik ... fielde as nee ... it is sa raar om it nije famke te wêzen ... lykas nei in nije skoalle gean alles dwaan dus ik tink it dat ik gewoan mei dy prate woe de hiele tiid, om't ik wie, "Oh, dit is de nije ..." witst, wat dan ek. Ik herinner my dat wy dizze lytse skoaltag de hiele tiid dielde.

sadie:OMG, de skoaltrailer.

Finsk:Ja. man myn god

sadie:Se wiene sa-

Finsk:As wy oait in memoires skriuwe ...

sadie:ik bedoel hoe-

Finsk:...dizze skoaltrailer—

sadie:... gewoan om in foto te skilderjen as wy in papieren handoek namen en it oer de flier wriuwden en it soe kompleet wêze -

Finsk:Negro.

sadie:... Neger.

Finsk:Sim.

sadie:Sim.

Finsk:Ja, wy hienen in skoaltrailer dy't wie as ... om ien of oare reden ...

sadie:

It wie in âld rêdingsstasjon. Unthâld?

Finsk:Ja / Ja. Om ien of oare reden wie it krekt dit echt âlde ding, yn prinsipe in trailer, dat dizze doarren hie dy't... Se wurken net. De doarren wiene ek as -

sadie:NEE.

Finsk:... se wiene sa, tin en superljocht. Man, ja, ik haw in protte fan myn libben trochbrocht -

sadie:Darin-

Finsk:... Fan.

sadie:... folgers, oh myn god.

Finsk:Safolle triennen fergetten.

sadie:safolle triennen

Finsk:En laitsjen en ûnsin.

sadie:Hiel... Sjoch, it probleem by ús is dat wy elkoar op ús hichtepunt seagen...

Finsk:Y-

sadie:... en de djipste fan alle leechten.

Finsk:... de absolút djipste dieptepunten, ja.

sadie:Lykas ús absolute minste.

Finsk:Definitive.

sadie:Feilich.

Finsk:It earste ding dat yn 't sin komt is noch ien ding ... it is gjin ferhaal fol drama, mar it is in ferhaal fan ... oh ik wit noch dat Gaten de fêstetiid hold en hy wie as ... .

sadie:Oh.

Finsk:"Jo moatte wat opjaan," en ik tocht by mysels... doedestiids, en... ik wie echt yn 'e snoep, sa't jo ûnthâlde.

sadie:Sim.

Finsk:En donuts, sa tocht ik...

sadie:Ja, de donuts wiene goed.

(Video) Cast of 'Stranger Things' Hopes for Season 3 | SiriusXM Entertainment Weekly Radio

Finsk:... "Ik doch sûnder snoep." En elkenien sei: "Nee, do bist net," en ik sei: "Ja, ik sil." En ik swar, sawat 40 minuten letter, fûn ik mysels te iten ... wylst ik oan it wurk wie, iet ik kegels, en Gaten rûn deryn en begon sa ... Hy foel op 'e flier, rôle op 'e flier laitsjen en wiisde op my, lykas: "Ah ha ha." Ik sei: "Och man. Ik sûgje." Ik herinner my dat ik sei: "Och, dit is sa beskamsum."

sadie:Sim.

Finsk:It wie moai. As wy werom sjogge, wie in protte sa gek, mar in protte wie -

sadie:Oh Gott.

Finsk:... in protte wille.

sadie:En ik bin sa oertsjûge om't ik fiel dat ... ik ûnthâlde it net sa goed as ik moat, mar ik tink as it allegear sa fluch giet ...

Finsk:Ja, ja, do net.

sadie:Mar it is sa dreech.

Finsk:Ik bedoel, d'r binne grif dingen dy't ik útsletten haw.

sadie:Feilich.

Finsk:Foar elke bernetiid fiel ik dat jo dingen ferbergje.

sadie:Sim.

Finsk:Mar net ûnderweis, it is traumatysk.

sadie:NEE.

Finsk:Ik bedoel gewoan dat jo dingen leegje gewoan om't, ja, dingen foarútgeane en jo wierskynlik gjin ûnhandige dielen fan jo libben wolle ûnthâlde.

sadie:Ach Sim.

Finsk:D'r binne dielen fan myn libben dy't, ja, ik bedoel, oh myn god. Ja.

sadie:Wit ik.

Finsk:Ik fiel my as ja, al ús ûnhandige fazen ... al myn ûnhandige fazen -

sadie:Jo kinne it online sykje.

Finsk:No dat wol. Myn freon ... ik herinner my dat ik it seach mei myn freon Colin en hy wegere my foto's fan him op 'e middelbere skoalle te sjen en ik wie as, "Man myn hiele adolesinsje is op kamera."

sadie:En en.

Finsk:Lykas: "Ik bin opgroeid foar in kamera. Lykas, letterlik..." Ik sei: "Dus kinst net wêze... Do kinst der net bewust fan wêze."

sadie:Sim.

Finsk:Ja, ik tink dat wy net genôch selsbetrouwen hiene. Trouwens, ik haw dyn hoed noch.

sadie:wat hoed

Finsk:It is in rôze Vineyard Vines hoed. tinksto de hoed

sadie:myn god ja

Finsk:Ja. Ik haw dyn hoed noch.

sadie:Hy is goed.

Finsk:Ik bin krekt begon te brûken.

sadie:Jo kinne it hawwe.

Finsk:Ja, ik tink dat ik dizze dagen Vineyard Vines net folle sil brûke.

sadie:Ik ek.

Finsk:Ik wist doe net dat it in soarte fan bruorskipsdei wie.

sadie:Dat de stêd wêr't myn famylje yn New Jersey basearre wie, wie heul, heul preppy, en ik wie net preppy, en ik herinner my dat ik nei skoalle gie en elkenien Vineyard Vines brûkte, dus ik wie as: 'Ik moat wat keapje. Vinhas da vinha".

Finsk:Ja / Ja. Ik herinner my dat ik sei: "Oh, dat is in moaie rôze hoed," en do sei: "Jo kinne it hawwe." En jo smieten it nei my en ik wie as: "Och, wat cool." Ik tocht: 'Sit der in walfisk yn? Dat is geweldich." Dat ik gie nei hûs, lykas myn hûs yn Vancouver, en se seine: "Wat, binne jo yn in sorority, dude?" Ik tocht: "Och, is dat fan in soority?"

sadie:Ik sabotearre dy

Finsk:Ja wit ik.

sadie:Ik bedoel do it.

Finsk:Ja, ik rûn om mei in rôze heitespjeld... rûn mei in rôze hoed. Ik wit noch, ja, ik tink dy ek... Do hast ek sa'n nijsgjirrige optreden hân, wêr't ik my herinnerje dat it de earste wike wie, do hast elkenien moete, wy begûnen audysje te dwaan, do bist mei Millie nei in Adele-konsert.

sadie:Myn god, ja, dat kloppet.

Finsk:Goed? Se sei: "Litte wy nei in Adele-konsert gean."

sadie:En ik sei: "Ik tink dat wy nei in Adele-konsert gean."

Finsk:Ja, jo woene nei in willekeurich Adele-konsert. Jo hawwe krekt Millie moete en se sei: "Litte wy nei Adele's gean," en jo seine: "Okee. Eng, mar goed.” Jo sizze: “Ik ha dy persoan noch noait moete.” En doe wie it... Ja, it wie geweldich. Mar ik tink dat it echt cool is dat... It is echt leuk, in heule sirkel momint wêr't wy wat kinne begjinne as wy tige jonge bern binne en dan wat dwaan no't wy âlder binne.

sadie:Sim.

Finsk:Doch wat as, ik bedoel, lykas A24-film. Ik haw in gefoel dat ik net wit wat jo tinke ... Foar my, fan wat ik haw sein ... En ik seach Gaten in pear nachten lyn en wy hiene itselde petear oer hoe't ús is as in hawwende in oare relaasje ta aktearjen as in folwoeksene as as in bern, besykje ... Want as in folwoeksene ... As in bern, kinne jo besteegje dyn hiele libben aktearjen, en dat is goed, en do kinst wurde ôfliede. Mar dan binne jo as, "Oh, miskien binne d'r dingen dy't ik miste of sa, lykas ûntwikkelingsguod," of ...

sadie:No, ik tink der de hiele tiid oer om't ik fiel dat wy rap moatte rypje.

Finsk:fee, jo

sadie:Mar dêrom sis ik altyd: "Wachtsje, ik tink dat ik in pear stappen miste."

Finsk:Ja Ja Ja. Ik ek.

sadie:Ik tink dat d'r wat lessen binne dy't ik leare moat of wat ûnderfinings dy't ik moat hawwe of sa.

Finsk:No, der binne twa... It is grappich. Jo moatte twa dingen balansearje. As bern moatte jo opstekke en dit wurk echt goed dwaan, en dat binne geweldige kânsen, mar tagelyk moatte jo tagelyk "goed" opgroeie. Dit is in dreech ding. Dus, ik bedoel, ja, trochgean as akteur ... ik wit net oft jo oer sokssawat tocht hawwe as ... it is nijsgjirrich om te sjen dat minsken oergean nei in karriêre as in folwoeksen berneakteur en nei it suden gean of besykje wat dan ek. En ik tink dat wy it gelok hawwe om heul selsbetrouwen te hawwen en petearen te hawwen oer datsoarte.

sadie:Sim.

Finsk:En wy hienen ek geweldige famyljes, en ...

sadie:Wis.

Finsk:... Bernetiid en tige stypjende minsken om ús hinne, dus wy binne de gelokken, mar ja, mear en mear bin ik krekt as, 'ok, hoe sil ik in sûne relaasje hawwe mei myn karriêre en tagelyk ?' tagelyk in ferfolle persoan wêze dêrbûten?" Om't jo werom binne yn aktearjen ... En dat is ek wêrom't jo safolle akteurs sjogge yn 'e ferrekte tabloids, om't it is as hawwe se neat ... Se prate net iens sa. It is as ferstopje se efter it aktearjen, om't it it maklikste is, of it maklikste -

sadie:Ja, of it is hast sa -

Finsk:... libbensstyl of wat dan ek.

sadie:Ik fiel dat it maklik is om mear muoite te setten yn 'e ferzje fan josels dy't jo oan' e wrâld presintearje.

Finsk:Korrekt as it oarsom moat.

sadie:Dus jo binne op jo ...

Finsk:It moat oarsom.

sadie:... yn syn wiere sels, dus ik wit it net. Foar my wie it... Ik tink dat ik dat ûnderbewust dien haw, en jo ek, mar it is as... der is safolle dat jo diele wolle. Jo moatte gewoan dingen hawwe -

Finsk:Foar har.

sadie:... foar dy, en wat ek echt wichtich is, binne tiden lykas dizze as der in protte parse en koele klean is en jo oeral binne en alles is sa glamoureuze, mar it is sa, nee en dat. dyn echte libben

Finsk:Nee, nee, krekt.

sadie:En dat is wis net wêr't it om giet, en yn jo frije tiid, as jo net oan in projekt wurkje, as jo neat triuwe, as jo gewoan Finn binne, as jo gewoan Sadie binne, hâld it dan sa. echt ferfelend.

Finsk:En en.

sadie:Hâld it mar sa saai.

Finsk:Net echt, hielendal. Dat is it. Jo hawwe ... Dêrom gean ik graach werom nei Vancouver, om't ik fiel dat ... It is net sa dat it in saai plak is, mar it is as jo gewoan weromkomme en jo binne der, en dan gean jo derhinne. genôch om in soarte fan freak out, en dan bist werom.

sadie:Ja. En dan geane je wer oan it wurk, mar echt wurk, lykas toanielspyljen.

Finsk:Ja, wittende dat it wurk is, it is echt, beleanjend wurk, en ja, in goed libben hawwe. Ja, sa't jo seine, it moat it tsjinoerstelde wêze fan wêr't jo hast binne... It is ek hast likefolle wurk om in ryk, leuk, folbringend ynderlik libben te hawwen of wat dan ek.

sadie:Sim.

Finsk:En it is grappich om oer te praten, mar it is wier. Is belangryk. En ik tink dat it ús wurk wierskynlik noch befredigender sil meitsje, wittende dat wy witte dat it is ...

sadie:Lustig?

Finsk:fun, en wy soenen wêze grappich sûnder him.

sadie:Dielen list.

Finsk:Kennis? Mar witten dat d'r neat oars is, makket ús wierskynlik lokkiger dan aksje te nimmen.

sadie:NEE.

Finsk:dus do witst

sadie:Jo witte dat ik tink dat wy klear binne.

Finsk:Ja, sjoch ús films.

sadie:ja sjoDe walfisk. En fan in-

Finsk:en gean sjenAs jo ​​klear binne de wrâld te rêden.

sadie:Sim.

Finsk:En ja man. Tank.

sadie:ja tank

Finsk:Tank foar it sjen en harkjen.

sadie:Tankewol finn

Finsk:Tankewol Sadie

(Video) Finn Wolfhard and Sadie Sink over the years

Videos

1. Stranger Things Kids EMBARRASSING Moments
(Riveted!)
2. Finn's Anxiety Attack💔( Not Mine) #finnwolfhard #finnwolfhardedit #itmovie #strangerthings #shorts
(multiXeditz♡)
3. the cast of stranger things loving sadie sink for 7 minutes straight
(C)
4. Finn Wolfhard & Guillermo del Toro Answer the Web's Most Searched Questions | WIRED
(WIRED)
5. Sadie Sink, Noah Schnapp & Gaten Matarazzo Answer the Web’s Most Searched Questions | WIRED
(WIRED)
6. Sadie Sink Talks Her Little Known Singing Skills, 'Stranger Things 5' and Brendan Fraser
(Variety)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 02/07/2023

Views: 5722

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.