Munchkin Game - Leuke bordspellen (2023)

¿Munchkin Kopen?

Munkin' is eenkaartspeldie eigenlijk tot stand kwam als een soort parodie op Dungeons & Dragons, de bekende RPG. Het lijkt zeker op dat populaire spel, maar Munchkin neemt zichzelf iets minder serieus. Je begint het spel als een normaal mens op level 1, maar naarmate het spel vordert kun je transformeren in allerlei andere wezens: elf, halfling of dwerg.

Samen met hun medespelers kruipen ze allemaal in hun eigen rol en proberen ze het spel te overleven. Kun jij alle verschrikkelijke monsters verslaan?

Wil je het Munchkin spel kopen? Kijk dan eens op bol.comdeze link.

Ga even zitten, want soms kan het spel lang duren, vooral als je de laatste niveaus bereikt.

Advies:er bestaat er ook eenMunchkin van Disney.

Munchkin-spelregels

Op zoek naar de volledige Munchkin-walkthrough? Hieronder zetten we alle regels van dit leuke spel voor je op een rij. Het spel kan gespeeld worden met 3 tot 6 personen. Iedereen probeert zo snel mogelijk level 10 te bereiken om het spel te winnen.

Voorbereiding

Leg al je kaarten klaar en neem 10 fiches mee voor elke deelnemer. Deze tokens tonen je huidige niveau. Houd er rekening mee dat ze niet in het spel zitten, dus je zult er zelf voor moeten zorgen (tip: gebruik munten of andere items die je in huis hebt). Maak tot slot een zeszijdige dobbelsteen (die moet je ook afleveren).

Vorm 2 stapels: alle kerkerkaarten en de schatkaarten. Schud de twee stapels en geef elke speler 2 van elke kleur. Deze 2 soorten kaarten worden op aparte aflegstapels gelegd.

Munchkin-kaarten uitgelegd

Tijdens het spel heb je meerdere kaarten in de hand. Je kunt aan het einde van een beurt niet meer dan 5 kaarten bij je hebben, tenzij je een dwerg bent. Er worden maximaal 6 kaarten op toegepast.

(Video) Top 10 Solo Spellen met Martijn

schat kaartenzijn kaarten met bepaalde bonussen erop. Je kunt ze verdienen door monsters te verslaan. Ze kunnen worden gespeeld als je ze krijgt.kerker kaartenze bevatten bijvoorbeeld monsters om te doden of vloeken.

spel gids

Iedereen begint het spel op niveau 1 en heeft geen ras of items. Je mag het spel starten met een race- of itemkaart in de hand. Dan kun je het meteen spelen, maar dat hoeft niet.

Vraag iedereen om één keer met de dobbelsteen te gooien om de startspeler (degene met het hoogste resultaat) te bepalen. Vanaf hier speel je met de klok mee en probeer je zo snel mogelijk naar het laatste level te komen.

keert

Elke ronde bestaat uit 4 verschillende mogelijke fasen:

 • een deur openen
 • problemen vinden
 • inbreken in de kamer
 • goed doel

We leggen elke fase uit.

een deur openen

Draai de bovenste kaart van de kerker om en bekijk deze. Als er een monster in zit, moet je er tegen vechten.Straat(zie uitleg hieronder). Je kunt pas doorgaan na het gevecht.

Als er een vloek op de kaart staat, pas deze dan onmiddellijk toe en leg de kaart af.

Andere kaarten kunnen direct worden gespeeld of in je hand worden genomen.

problemen vinden

Als je geen monster hebt gevangen, kun je een monster uit je hand spelen en vechten.

inbreken in de kamer

heb je een monster gedood? Je mag dan zoveel schatkaarten pakken als het getal op de monsterkaart overeenkomt. Als je alleen de overwinning hebt behaald, trek je de gedekte kaarten. heb je hulp gekregen Dan open je de kaarten op de juiste manier.

Heb je geen monster ontmoet? Je mag dan een nieuwe Dungeon Lore-kaart nemen en deze gesloten in je hand leggen.

(Video) #DONSTHUIS: Maak je eigen bordspel

goed doel

Heb je aan het einde van de beurt veel kaarten in je hand (5 of 6 voor dwergen)? Je deelt vervolgens al je resterende kaarten aan de speler met het laagste huidige niveau. Als er meerdere spelers zijn met hetzelfde niveau, verdeel je ze gelijkmatig.

Ben jij de speler op het laagste niveau? Gooi de kaarten dan gewoon weg.

vecht tegen monsters

Als je tegen een monster vecht, kijk je naar het niveau van dat monster (je vindt het bovenaan de monsterkaart). Is je niveau hoger dan dit niveau samen met mogelijke bonussen van de items die je bij je hebt? Dan kun je het monster doden. Tijdens gevechten is het gebruik van unieke kaarten zoals drankjes toegestaan.

Simpele waarheid? U kunt echter wel een sleutel in het werk gooien. Sommige monsters hebben bijvoorbeeld speciale krachten, zoals een bonus tegen bepaalde rassen. Andere monsters kunnen ook je strijd binnenvallen.

Als je een monster doodt, ga je een level omhoog (soms tot 2 voor zeer sterke monsters). Kun jij een monster verslaan zonder het te doden? Je stijgt dus niet.

Natuurlijk is het verslaan van een monster niet altijd mogelijk. U staat dus voor de keuze: hulp inroepen of wegrennen?

Vraag om hulp

Het is toegestaan ​​om tijdens het gevecht een andere speler om hulp te vragen. Er kan maar 1 persoon je helpen, en natuurlijk kunnen je medespelers ook weigeren.

Als ze helpen, is dat waarschijnlijk omdat er iets voor terugkomt. Bied ze bijvoorbeeld items aan die je momenteel gebruikt of een deel van de schat van het monster dat je gaat doden (bespreek dan ook hoe de schat zal worden gedeeld).

Als je hulp krijgt, voeg dan het niveau en de bonussen van die speler toe aan die van jou. Meestal slaagt hij erin een monster te verslaan.

Je speelkameraadje stijgt niet in level als je een monster doodt, tenzij het een elf is.

Vluchten

Het zal niet altijd mogelijk zijn om je tegenstanders te overtuigen om je te helpen. In dit geval kun je wegrennen, maar dat lukt helaas niet altijd. Je gooit de dobbelstenen en moet een 5 of 6 gooien om succesvol te ontsnappen. Bepaalde objecten maken vliegen moeilijk of makkelijker. Daarnaast krijgen elfjes eenvlucht coupon, terwijl de gemiddelden hebbenvlucht strafAankomen.

(Video) ALS JE HET KAN SPELLEN, KOOP IK HET VOOR JE! | #270

Als je wegrent, krijg je natuurlijk geen schatten of niveaus.

Sommige monsters slagen er nog steeds in om schade aan te richten als je met succes vlucht. Is je vlucht mislukt? Je krijgt dan een portie ellende (zie de monsterkaart). Het valt misschien mee en je verliest maar één item, maar het kan zelfs de dood tot gevolg hebben!

Als je hulp krijgt en toch moet vluchten, moeten beide spelers afzonderlijk dobbelen.

Tod

Helaas kun je ook sterven tijdens een Munchkin-spel. Gelukkig hoef je niet vanaf nul te beginnen. Je niveaus, klassen en races blijven behouden, maar je verliest al je items. Je begint de volgende ronde met 2 nieuwe schatkaarten en kerkerkaarten in de hand.

De kaarten in je hand worden open op tafel gelegd zodat je tegenstanders kunnen plunderen. De speler met het hoogste niveau kiest als eerste. Dan is de speler met het op een na hoogste niveau aan de beurt, enzovoort, totdat alle kaarten op zijn.

Je persoonlijke Munchkin-personage

Elk Munchkin-personage is eigenlijk een verzameling items, bepantsering en wapens met 3 statistieken:

 • Eben
 • ras
 • klas
Eben

Je niveau wordt op peil gehouden door stukken voor je te plaatsen. Het niveau is altijd minimaal 1 en kan worden verhoogd of verlaagd door kaarten te spelen of monsters te verslaan (of niet).

ras

Je ras verwijst naar het ras van je personage. De volgende races zijn in het spel:

 • mannelijk
 • Elf
 • Dwerg
 • Hafling

Elk ras heeft speciale kenmerken, behalve een mens. Je bent een mens als je geen actieve loopbaankaart hebt. Je kunt op elk moment een racekaart afleggen, zelfs tijdens gevechten, om weer in een mens te veranderen.

Je hebt maar 1 race tegelijk, tenzij je een Halfbloedkaart hebt gespeeld.

klas

Je klas verwijst naar de klas op je klaskaart. Dit zijn de opties:

(Video) Cats play Tic-Tac-Toe game 😱🐱🐾

 • NEE
 • Guerrero
 • tweede
 • inbreker
 • Pater

Elke klasse heeft ook zijn eigen kenmerken. Zo kan een dief dingen stelen en kan een tovenaar natuurlijk toveren. Om meerdere klassen tegelijk te hebben, moet je een Super Munchkin-kaart spelen.

voorwerpen

Je personage heeft ook bepaalde elementen. Elk item heeft een grootte, kracht en goudwaarde. Ze beginnen pas te tellen als je ze speelt. Kleine items kunnen zo vaak worden gedragen als je wilt, maar je kunt maar 1 groot item hebben. Dwergen kunnen echter zoveel grote items hebben als ze willen. (Ben je ineens geen dwerg meer? Je mag dus natuurlijk maar 1 groot item houden.)

Iedereen kan alle items dragen, maar sommige items zijn nuttiger in de handen van een specifieke klasse.

Je kunt slechts 1 hoed, 1 pantser, 1 paar schoenen en 2 handitems tegelijk dragen.

Items kunnen ook worden verkocht om niveaus te kopen. Dit kost 1000 goud aan items per level. U krijgt geen wisselgeld terug.

ten strijde trekken

Maak het spel leuker en irriteer je tegenstanders door te gaan vechten. Gebruik bijvoorbeeld een toverdrank om een ​​monster pijn te doen of gooi het naar je tegenstander. Je kunt kaarten spelen om monsters sterker te maken, of zelfs monsters uit je hand in actieve strijd sturen.

Advies:Zijn sommige Munchkin-spelregels in tegenspraak met de kaartbeschrijvingen? De kaarten zijn dus leiders.

het einde van het spel

Het spel eindigt wanneer de speler level 10 bereikt. Dit kan alleen worden bereikt door een monster te verslaan of door goddelijke tussenkomst. Zullen 2 spelers tegelijkertijd dit niveau bereiken omdat ze samenwerkten? Dus beide spelers winnen.

Munchkin-spelinhoud

Het Munchkin-deck bevat 168 speelkaarten, inclusief kerkerkaarten en schatkaarten. Je hebt echter ook dobbelstenen en spelersfiches nodig om te spelen. Je ontvangt dit patroon niet bij het spel.

Uiteraard ontvang je ook instructies met de spelregels.

Munchkin-extensies

Ben je fan van dit spel, dan kun je het ook verder uitbreiden met deel 2, 3 of 4. Alle delen voegen nieuwe kaarten toe aan het basisspel.

(Video) 캔굴리기 #shorts

Er zijn meer uitbreidingen beschikbaar voor het Engelse Munchkin-spel. Je kunt het vinden viadeze link.

Videos

1. MOMVERSATIONS afl 1 'KLETSEN' KekmamaTV
(OLDENHERMANNS)
2. top 5 2 spelers bordspellen
(De Spellentoren)
3. A Game of Thrones: The Board Game (2nd Edition) Complete Tutorial
(Fantasy Flight Games)
4. Het Grote Ome Henk Spel (NL)
(Nox' Spellenzolder)
5. Monopoly CHEATERS Edition
(Smosh Games)
6. Gaming & Audible #Shorts
(Watch It Played)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 07/05/2023

Views: 5850

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.